تاریخچه بهران مبدل

شرکت بهران مبدل از سال 1355 در رابطه با طراحی، تهیه و نصب تجهیزات مكانیكی تاسیسات، فعالیت خود را شروع ودر راستای اندیشه تولید با پژوهش و تلاش مستمر و دستیابی به اطلاعات علمـــی و اجرایی از سال 1362 طراحی و ساخت تجهیزات مكانیكی را آغاز نموده و از آن زمان تا كنون با كسب تجـــــربه در چـــرخه صنعت كشور فعـــال بوده و قادر می باشد تولیدات خود را با رعایت كدها و استانداردهای بین المللی مانند TEMA , ASMEو ... عرضه نماید.

این شـــركت با بهره گیری از امكانات طــــراحی با رایانه و نرم افـــــزارهای پیشرفته از جمــــله: PV. Elite, B.Jac, HTFS ،Tank... توانــایی طـراحــــــــــی انـواع مبــــــدل هـای حرارتی پوسته-لوله ای(Shell &Tube) ، ریبـــــویلرهای پـالایــشگـاهـی ، مبدل های دو لوله ای(Double Pipe) انواع مخازن تحت فشار، میكسر، راكتور، برج تقطیر و تجهیزات مكانیكی صنعت تأسیسات را نیز دارد.

بهینه سازی این محصولات بر مبنای فاكتورهای اقتصادی و عملكرد مطلوب و خواسته مشتری انجام میشود. در طراحی ترموهیدرولیكی بهترین هندسه برای مبدل حرارتی تا بیشترین راندمان و كمترین هزینه (شامل هزینه اولیه و هزینه عملیاتی) منظور و تعیین سرعتها و افت فشار سیالات در محدوده قابل قبول قرار می گیرد . معادلات و روابط به كار گرفته شده در طراحی ترموهیدرولیكی مبدل های حرارتی، دقیقترین معادلات در این زمینه بوده و نتیجه آخرین تحقیقات موسسات شناخته شده جهانی می باشد، همچنین طراحی مكانیكی مبدل های حرارتی و تجهیزات دیگر بر اساس كدها و استانداردهای ذكر شده صورت گرفته و نقشه های اجرایی و ساخت، تهیه می شود.

در طراحی مكانیكی كلیه پارامترهای مهــم مانند فشار ، دمای كاركرد، انبساط حرارتی ، وزن، بارهای ناشی از زلزله و باد در نظر گرفته شده و بر مبـــــنای كد ، طرح نهـــــایی و نقشه های اجرایی آماده می شود كه پس ازتهـیه مدارك فنـــی سـاخت (WPS ,PQR ,Shop drawing ) و لیـست مـــــوادلازم برای پـــــــــروژه با برنامه بازرســـــــی و زمــانبنـدی(POS ,QCP) به كارفرما ارائه و پس از اخذ تاییدیه این شركت اقدام به تامین مواد بر طبق لیست مذكور نموده وسپس فرایند ساخت را آغــاز می نماید، در طی عملیات ساخت كلیه فــرآیندها از قبیــل برشكاری،فــرم دهی، ماشینكاری وجوشكاری برطبق كدهای ذكرشده صورت می گیرد كه درحین ساخت تا پایان سفارش ، بازرســـی های لازم جهت كنترل صحت فــرآیندو كیفیت محصــول با انجام انـــواع تست های مخرب و غیر مخرب(NDT, DT ) از مــواد اولیه، جوشكاریها ، اتصالات و پوشش ها مطابق استاندارد صورت می گیرد و نهایتا" عملكرد مطلوب تجهیزات ساخته شده توسط این شركت تضمین می گردد. ضمنــا" این واحد افتخار ارائه و تحویل سفارش به شركت ها و مــــوسسات خصـــوصی و دولتـــی كه اسامی تعــــدادی از آنها در صفحـــه بعدی نام برده شده است، را دارد.